Det faglige indhold af turen:Her kommer der med tiden beskrivelser af Charlottes oplevelser til konferencer, i skolen i Sydney og som research assistant i Vancouver. Det er dels fordi legatet forpligter modtageren til at delagtiggøre andre i det faglige udbytte og dels for selv at have en form for dagbog over dette aspekt af turen også. Det er jo ikke bare sjov og ballade alt sammen! :-)